Kurs doskonalący ratowników medycznych

0
192

Ratownicy medyczni muszą otrzymać odpowiednie wykształcenie i ukończyć wiele specjalistycznych kursów, by zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu. Jednak ich możliwości rozwoju na tym się nie kończą, ponieważ mogą oni korzystać z kursów doskonalących. 

Kto może skorzystać z kursu doskonalącego ratowników medycznych?

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni, którzy spełniają warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). Muszą także być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowo, za uczestnictwo oraz pozytywne zaliczenie kursu przysługuje liczba 120 punktów edukacyjnych.

Czas trwania kursu doskonalącego
Kurs obejmuje 48 godzin dydaktycznych, z czego każda godzina to godzina lekcyjna (45 minut). Zajęcia są realizowane przez 6 dni w tygodniu. Pula godzin rozkłada się na 15 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin ćwiczeń praktycznych oraz trwający 3 godziny egzamin końcowy. 

Kurs może być podzielony na różnej długości bloki, więc układ odbywania się zajęć w tygodniu może być różny – nie musi to być 6 dni pod rząd. Jednak całość kursu musi zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Podstawowe cele szkolenia

Kurs doskonalący ma na celu podniesienie kompetencji ratownika, dzięki zdobyciu dodatkowej wiedzy na temat procedur, zasad i kryteriów dotyczących współpracy z poszczególnymi instytucjami (m.in. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, służbami porządku publicznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego). Poza tym, kurs pozwala na usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy teoretycznej oraz usprawnienie umiejętności praktycznych. 

Kurs doskonalący wzmacnia również świadomość i poczucie odpowiedzialności za wykonywane działania w ramach funkcji ratownika. Dzięki temu, uczy ratownika medycznego prawidłowej postawy etycznej w trakcie pracy. Więcej o szczegółowych celach kursu można przeczytać na https://savealife.pl/kurs-doskonalacy-ratownikow-medycznych/

Kursy rozwojowe i doskonalące są potrzebne w każdym zawodzie, ponieważ pozwalają na odświeżenie wiedzy i umiejętności, także tych rzadziej używanych. W dodatku, zapewniają możliwość rozwoju nowych umiejętności i aktualizację wiedzy czy metod pracy.